Opleiding Zelforganiserende en Zelfsturende teams

Omdat de omgeving snel verandert zoeken steeds meer organisaties nieuwe manieren van werken. Met nieuwe manieren van werken komen organisaties makkelijker tot goede resultaten voor klanten. Daarnaast zijn verfrissende werkwijzen vaak motiverender voor medewerkers.

Een groeiend aantal organisaties gaat om deze reden in zelfsturende of zelforganiserende teams werken. Wanneer je zelforganisatie of zelfsturing goed toepast leidt dit tot beter en sneller resultaat. En bovendien leveren blijere medewerkers dat betere resultaat.