Werkhervatting na burn-out

Opnieuw aan de slag na burn-out!

Doe wat je altijd deed en je krijgt wat je altijd kreeg.
Gooi het roer om en kies bewust voor kwaliteit van leven.
Hou je aan je goede voornemens.

Start vanuit aandacht en structuur!

Veel mensen die burn-out hebben, zijn in het begin minder actief. Het is niet ongewoon dat iemand een hele dag in de zetel zit of niet meer uit bed komt.

Voor herstel is het nodig om de normale activiteiten te hervatten. Dit moet wel met aandacht gebeuren en op een gestructureerde manier. Zaken die binnen een routine passen zullen minder energie vragen, dan taken die voor het eerst worden uitgevoerd.

In het begin kan je je het best beperken tot het absoluut noodzakelijke.​

Bouw rustig op!

​​Herstellen van een burn-out gebeurt in kleine stapjes. Langzaam worden huiselijke activiteiten en dagdagelijkse taken terug opgepikt.

Neem in de eerste fase alleen taken op die noodzakelijk zijn om te doen. Dit zijn niet altijd de leukste zaken, maar ze geven het gevoel je leven terug op orde te krijgen. Wie zorgt dat wat moet gebeuren ook gebeurt, heeft sneller het gevoel goed georganiseerd te zijn. Bovendien creëert het rust in je hoofd. Zaken die prettig zijn als ze gebeuren komen later aan bod.

Doe het rustig aan, zodat je jezelf niet weer voorbij loopt. Als je rustig opbouwt, dan is de kans op volledig herstel groot. Bij re-integratie is een goede timing erg belangrijk. Als je te snel aan het werk gaat, dan loop je risico op terugval. Blijf je te lang thuis, dan wordt de stap naar werkhervatting steeds moeilijker.

Kies voor advies en let op voor valkuilen!

Als het lukt om thuis je taken weer uit te voeren, dan kan je – in overleg met je burn-out procesbegeleider – het werk weer voorzichtig hervatten.

Laat je adviseren door je burn-out procesbegeleider, je huisarts en bedrijfsarts over de manier van werk hervatten, de taken en de aantal uren per week om te starten.

Op weg naar herstel doen zich allerlei valkuilen voor. Er wordt weer beroep op je gedaan. Je bent terug en mensen vergeten dat je nog niet helemaal de oude bent. Voor je het weet stapelt het werk zich misschien weer op en komen er van alle kanten verzoeken om hulp. Op zo’n moment heb je misschien het gevoel dat men geen rekening met je houdt. Je twijfelt aan je baan of je denkt je functie niet meer aan te kunnen. Dit zijn normale gevoelens in deze fase!​​

Beoordeel je persoonlijk functioneren ter voorbereiding!

Vergelijk steeds met hoe dit vóór je burn-out was.

Concentreren
 • Hoe lang kan je in een boek lezen?
 • Hoe lang kan je met volle aandacht het nieuws volgen?
 • Levert het doornemen van een reclamefolder problemen op?
 • Verdelen van aandacht
 • Hoe gedraag je je in druk verkeer?
 • Vermijd je druk verkeer of kan je je daarin soepel bewegen?
 • Herinner je je wat je op een dag te doen hebt?
 • Moet je veel zaken met briefjes bijhouden?
 • Bewustzijn van mogelijkheden
 • Kan je zelfstandig taken uitvoeren?
 • Neem je ook initiatief daartoe?
 • Deel je je taken zo in, dat je ook bereikt wat je wil bereiken?
 • Functioneren onder speciale omstandigheden
 • Heb je behoefte aan een duidelijke structuur?
 • Ben je erg langzaam of kan je niet goed tegen tijdsdruk?
 • Kan je alleen iets doen als je niet wordt afgeleid?
 • Kan je inspelen op wisselende omstandigheden?
 • Gaat het je vrij makkelijk af of heb je veel tijd nodig te herstellen?

Beoordeel je persoonlijk functioneren ter voorbereiding!

Vergelijk steeds met hoe dit vóór je burn-out was.

Sociaal functioneren
 • Heb je problemen met zien, horen, spreken, schrijven en lezen?
 • Zo ja, wat zijn die problemen?
 • Heb je problemen met vervoer? Heb je hulp nodig van anderen?
 • Heb je problemen met het uiten van je gevoelens?
 • Kan je je inleven in de gevoelens van anderen?
 • Hoe ga je om met conflict en/of agressie? Levert dit problemen op?
 • Kan je samenwerkenof levert dat heel veel spanning op?
 • De werkplek (aanpassing aan fysieke omgevingseisen)
 • Kan je werken bij hard/intensief geluid?
 • Kan je veel reizen?
 • Werktijden
 • Zijn er beperkingen per dag (nachtwerk, avondwerk)?
 • Zijn er beperkingen in uren? Kan je gemiddeld geen 8 uur werken?
 • Hoeveel uur wel? Kan dit aaneengesloten?
 • Zijn er beperkingen in het aantal uren per week dat je kan werken?
 • Kan je gemiddeld geen 40 uur per week werken? Hoeveel uur wel?
 • Zijn er nog andere beperkingen ten aanzien van de werktijden?

Tips!

Bedenk dat je zelf invloed kan uitoefenen op het proces. Stel grenzen en bescherm je waarden. Bespreek niet-realistische verwachtingen. Hou je strikt aan de afwisseling inspanning-ontspanning. Ga voor een korte pauze naar buiten voor een wandeling (liefst in een groene, natuurlijke, open omgeving). Stop voordat je energie helemaal op is. Neem geen werk mee naar huis.