Stress | Burn-Out Begeleiding

Enkel werkgerelateerde burn-out begeleiding voor bedrijven!

Individuele begeleiding bij werkgerelateerde stress, overspanning, bore-out, burn-out of re-integratie, wordt door Re-Move enkel nog uitgevoerd binnen het kader van een organisatieopdracht. Voor particuliere begeleiding verwijs ik u graag naar de Vereniging van Erkende Stress- en Burn-Out Coaches (VESB vzw).

Begeleiding bij stress en burn-out kan ingepland worden zowel in het bedrijf als op een externe locatie om de privacy zoveel mogelijk te respecteren en te waarborgen.

De bredere context (werkomgeving, sociale omgeving en privé tijdsbesteding) wordt binnen de begeleiding steeds grondig geanalyseerd, om de juiste oorzaken te achterhalen. De begeleiding wordt verder gezet wanneer de voornaamste stressbronnen zich situeren in de werkcontext. Voor alle andere stressbronnen zal doorverwezen worden naar een meer geschikte/passende begeleiding. 

Workshops

Hier vind je geen traditionele preventieve burn-out trainingen aan de hand van powerpoint presentaties. Wil je echt een duurzaam verschil maken voor de mensen in je organisatie, kies dan samen met mij uit het à la carte aanbod en stel zelf je eigen interactieve, duurzame workshop samen op basis van de beschikbare tijd, noden en budget. Klik hieronder voor een overzicht van het aanbod.

Workshops worden enkel aangeboden als onderdeel van een bredere organisatieopdracht om het duurzame karakter en de integratie met de context te kunnen garanderen. Voorafgaand aan het samenstellen van het workshop programma wordt een organisatie brede scan uitgevoerd door middel van individuele gesprekken (bij voorkeur worden minstens 20 mensen doorheen alle lagen en afdelingen in de organisatie bevraagd). Na de scan krijgt u van ons een vrijblijvend voorstel dat ook weer verder à la carte kan bijgestuurd worden.

Workshops

Laat je coachen bij burn-out!

Focus op mogelijkheden in de toekomst via anders/gezonder denken

Stress en burn-out coaching is gericht op het in kaart brengen van mogelijkheden in de toekomst, vertrekkend vanuit een gezond denkkader. Coaching op stress en burn-out is een intensieve persoonlijke begeleiding gericht op het verminderen van stress en het voorkomen of verkorten van een burn-out.  Analyse naar persoonlijke stress veroorzakers, het leren herkennen van stress signalen, leren ontspannen en anders/gezonder leren denken in stress situaties staan centraal.

Inzicht in energiegevers, rustgevers en energievreters

Via een intensieve begeleiding krijg je inzicht in je energiegevers en -nemers. Je gaat op een gezonde manier en in balans het beste uit jezelf halen. Stress en burn-out coaching zorgt voor het aanleren van een gezonde manier van denken. Samen gaan we op zoek naar de oorzaken van jouw persoonlijke stress veroorzakers en leren we je stress signalen te herkennen. We leren vaardigheden aan om anders/beter met (oorzaken van) stress om te gaan en om stress te verminderen, burn-out te voorkomen of te verhelpen/verkorten.

Duurzaam leven: een intensief proces

Coaching op gebied van stress draagt bij aan duurzame, gebalanceerde en vitale inzetbaarheid van jou als mens. Leer je spanning zelf te regelen via stress management technieken, leer je potentieel op een gezonde manier tot ontplooiing brengen en je vaardigheden te optimaliseren. Coaching bij werkdruk is een intensief proces: het vraagt energie, tijd, veel oefenen en consequent werken aan leerdoelen!

Stress aanpakken bij de bron – you are the change!

Door stress aan te pakken bij de bron in plaats van (enkel) symptomen te bestrijden:

  • leer je effectiever en duurzamer
  • grijp je in op het juiste terrein en het juiste moment door het kennen van je stressbronnen
  • kom je terug in balans wanneer langdurig blijven werken onder stress heeft gezorgd voor fysieke en mentale klachten
  • pak je je werkomstandigheden en vaardigheden aan zodat de kans op terugval vermindert
  • herstel je sneller van stressklachten en burn-out en er ga je er beter mee om richting je toekomst
  • leer je beter je grenzen kennen én aangeven