Stress bespreken op het werk!

Maak stress bespreekbaar!

“Wijze mensen praten omdat ze iets te zeggen hebben!”

Ken de oorzaken van je stress op het werk of in je privé situatie!

 • Welke stressoren zijn er vermoedelijk in de (oude of nieuwe) functie en welke wil je vermijden?
 • Slechte werksfeer
 • Slechte band met beoogde leidinggevende(n) / collega(’s)
 • Gebrek aan autonomie/controle
 • Medewerkers of collega’s waarvan je afhankelijk bent die het werk niet aankunnen
 • Emotionele overbelasting (werkinhoud of eisen die niet stroken met je waarden)
 • (Te) hoge of te lage werkdruk / te hoog of te laag werktempo
 • Gebrek aan beloning/waardering
 • Conflicterende eisen, rollen, verwachtingen
 • Conflicterende waarden
 • Gemis aan eigen / creatieve inbreng / eentonig werk
 • Geen band met wat je bezielt en motiveert
 • Onduidelijke taken en eisen
 • Niet motiverende taken of rollen
 • Onzekerheid over de toekomst van de organisatie
 • Kwantitatieve of kwalitatieve overbelasting
 • Gebrek aan rechtvaardigheid of eerlijkheid in de organisatie

 

Maak je stressbronnen bespreekbaar!

Wat wil je aan wie vertellen? Denk er alvast over of je wil praten over oorzaken. Keer je terug na afwezigheid, ga dan zeker het gesprek aan met je leidinggevende en collega’s.

Geef aan dat je bepaalde taken minder of juist meer zal doen. Stel samen prioriteiten en ga daarbij aan de slag met aandachtsmanagement in plaats van time management. Geef aan dat je anders en gezonder zal werken en indien je tijdelijk miinder werkt geef dat aan zodat ze niet vreemd opkijken als je vroeger weggaat of niet iedere dag aanwezig bent. Bedenk hoe je collega’s en/of je leidinggevende jou hierbij zouden kunnen helpen. Probeer een gezamenlijke oplossing te vinden voor knelpunten: praat wrijvingen uit, bespreek ze als je rustig bent en je gesprekspartner tijd heeft. Benoem wat je ervaart: gevoel, gedrag, lichamelijke klachten – bespreek het effect op je werk en je welzijn