Over mij

Ik ben ervan overtuigd dat ik een verschil kan maken voor mensen én bedrijven, door ze te ondersteunen met een positieve, analyse-gebaseerde, no-nonsense DOE aanpak zodat ze met vernieuwde energie hun (eigen) processen (opnieuw) levendig kunnen maken.

Ik geloof niet in een job voor het leven, wel in een leven vol energiegevende en flexibele rollen die op mijn lijf geschreven zijn.

Klik op onderstaande rollen als je er meer over wil weten:

Senior Process & (Crisis) Project manager

Senior Process & (Crisis) Project manager

Als senior process en project manager kies ik bewust voor actieve inschakeling in crisis projecten die om een korte termijn deblokkering vragen. Met het eigen ontwikkelde ZUCHT model luister ik naar de betrokken mensen in het project en hun potentiële frustraties, zodat er sneller ruimte gemaakt kan worden voor een doorstart. Als voormalig Manager Projecten & Innovatie in een grote organisatie in de zorgsector en momenteel actief als freelance gamechanger binnen het Re-Connect.expert netwerk, blijf ik praktijkgericht aan de slag met senior (crisis) project management, project portfolio management én projectbegeleiding voor junior en senior project managers.
Business Design Thinker

Business Design Thinker

Als design thinker ondersteun ik bedrijven om knelpunten in vastgelopen processen (zowel menselijke interactie processen in samenwerking als operationele bedrijfsprocessen) en belemmerende patronen en overtuigingen op te sporen en ze om te vormen tot een vernieuwend en efficiënt  proces dat bij de huidige (mogelijks veranderende) context, individuele én bedrijfsnoden past.

Erkend Burn-Out Coach

Erkend Burn-Out Coach

Als Erkend Stress- en Burn-Out Coach en bestuurder van vzw VESB (Vereniging van Erkende Stress- en Burn-Out coaches) begeleid ik jou naar anders en gezonder in het leven staan vanuit eigen authentieke kracht en zingeving.

Als voormalig manager Projecten & Innovatie in een grote organisatie met meer dan 6000 medewerkers in de zorgsector en in mijn huidige rol als freelance manager, blijf ik bewust van dichtbij voeling houden met organisatiestructuren, operationele werkdruk en verschillende persoonlijkheden en verwachtingen binnen werkrelaties. Ik begrijp je context en realiteit en werk niet vanuit een zuiver theoretisch kader.

Gecertificeerd Natuurcoach

Gecertificeerd Natuurcoach

Als gecertificeerd Natuurcoach en lid met kwaliteitslabel van vzw Open Huis Natuurcoaching zet ik de natuur in bij burn-out coaching trajecten zodat mensen in een minder prikkelende omgeving kunnen werken aan hun ontwikkeling. Vanuit het werken met de natuur krijgt je oerbrein de rust waar het om vraagt en als kers op de taart krijg je een eerlijke en eenvoudige spiegel zonder oordeel. De natuur is mijn favoriete co-coach in de strijd tegen Nature Deficit Disorder.

Gecertificeerd Equi-Coach

Gecertificeerd Equi-Coach

Als gecertificeerd Equi Coach werk ik samen met mijn 4 eigen paarden als co-coach aan jouw groeipad. Het werken met de paarden gebeurt in volledige vrijheid voor de paarden, zij kiezen zelf wie van de vier de opdracht opneemt om de balans in je denken, voelen en doen te herstellen. De paarden worden op een zo natuurlijke mogelijke manier gehouden in onze eigen ontworpen Equi-Habitat, hierdoor zitten ze goed in hun vel en kunnen ze hun natuurlijke opdracht tot herstellen van balans optimaal vervullen.

Voorzitter vzw Burn-Out.Vlaanderen

Voorzitter vzw Burn-Out.Vlaanderen

Als oprichter en bestuurder van vzw Burn-Out.Vlaanderen organiseer en ondersteun ik belangeloos diverse initiatieven voor mensen die rechtstreeks te maken krijgen met burn-out (Lim-BO, Care-4-Burn-Out, BOsUitjes). Als vrijwillig coach ondersteun ik de Facebook groep Burn-Out Vlaanderen. Elk seizoen neem ik gratis mensen mee op natuurwandeling zodat ze fysiek en mentaal weer in beweging komen in verbinding met de natuur.

Meer informatie

Adviseur vzw VESB

Adviseur vzw VESB

Als ex-vice-voorzitter van vzw VESB (Verening van Erkende Stress- en Burn-Outcoaches) zorgde ik 2,5 jaar lang mee voor het vlotte verloop, procesoptimalisatie van de bestuurs- en operationele werking en de verdere uitbouw van het netwerk. Sinds april 2020 ben ik aan boord als adviseur voor vzw Burn-Out.Vlaanderen, zodat de stem van de burn-outer zelf gehoord wordt.

In goede handen!

Als klant weet je graag in welke handen je terecht komt.  Hieronder vind je meer informatie over mijn professionele achtergrond met erkenningen, opleidingen, verdiepingen en trainingen:

Opleiding Zelforganiserende en Zelfsturende teams

Opleiding Zelforganiserende en Zelfsturende teams

Omdat de omgeving snel verandert zoeken steeds meer organisaties nieuwe manieren van werken. Met nieuwe manieren van werken komen organisaties makkelijker tot goede resultaten voor klanten. Daarnaast zijn verfrissende werkwijzen vaak motiverender voor medewerkers.

Een groeiend aantal organisaties gaat om deze reden in zelfsturende of zelforganiserende teams werken. Wanneer je zelforganisatie of zelfsturing goed toepast leidt dit tot beter en sneller resultaat. En bovendien leveren blijere medewerkers dat betere resultaat.

Opleiding Trauma Informed Leadership

Opleiding Trauma Informed Leadership

Organisaties werden jarenlang benaderd als machines. Meer en meer sijpelt een andere manier van kijken naar en werken met organisaties de bedrijfswereld binnen, met name die van levende systemen. En dit reikt veel verder dan een andere naam of een ander label.  Een machine kan stuk gaan. Je kan die herstellen of vervangen. Een levend systeem kan wonden oplopen en dit op heel verschillende manieren. Als trauma informed leider leerde ik trauma in een organisatie herkennen en op het spoor komen, hoe ik een brandende onderneming kan blussen, hoe ik kan voorkomen dat systeemtrauma zich ontwikkelt en hoe een levend systeem kan herstellen aan de hand van een aantal inzichten en methodieken.

Opleiding Exployee Experience

Opleiding Exployee Experience

Exployee Experience met als basis Design Thinking, de mens weer centraal zetten om de betrokkenheid van mensen te verbeteren door co-creatie

Opleiding Inleiding in de Psychologie

Opleiding Inleiding in de Psychologie

Wat psychologie precies is, wordt in deze inleidende cursus hoofdzakelijk in de breedte beantwoord. U krijgt dus het volledige domein van de psychologie gepresenteerd zodat u met een solide basis aan de opleiding tot psycholoog begint.

Algemeen gesteld bestudeert de psychologie het gedrag, de gevoelens en de gedachten van de mens, in relatie tot zichzelf en in relatie tot hun fysieke en sociale omgeving. Dat is in deze cursus niet anders, maar daarbij is wel gekozen voor een duidelijke focus op het aanpassingsvermogen van de mens. De cursus begint dus met een stevige, maar laagdrempelige basis in de evolutionaire psychologische en leertheoretische principes waarmee dat aanpassingsvermogen is te begrijpen.

Vanuit die focus wordt vervolgens bestudeerd hoe ons brein georganiseerd is, hoe we waarnemen en ons bewust worden van de wereld, hoe we denken, redeneren, problemen oplossen en beslissen. Zodoende krijgt u inzicht in de drijfveren en emoties die het handelen van de mens vormgeven. Uiteraard komt dat handelen altijd tot uiting in een sociale context. Mensen reageren anders wanneer ze in een groep zijn dan wanneer ze alleen zijn. Mensen beïnvloeden elkaar, al dan niet bewust. Bovendien verandert menselijk gedrag gedurende de levensloop. Ook daarover gaat deze cursus. Tenslotte wordt aandacht besteed aan verschillende psychische stoornissen en de behandeling ervan.

Daarnaast krijgt u bij deze cursus ruim de gelegenheid om kennis te maken met het beroep van de psycholoog. Hiertoe krijgt u een virtuele snuffelstage aangeboden waarin u op bezoek gaat bij een zeer gevarieerde groep psychologen om hun beroepspraktijk te verkennen. Hiermee stellen wij u in staat om niet alleen de inhoud van het vak toe te eigenen, maar ook uw eigen affiniteit met het werkveld te exploreren en zodoende een scherper idee te krijgen van uw doelen bij het volgen van de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit.

Opleiding Deep Democracy

Opleiding Deep Democracy

Deep Democracy is een vernieuwende methode voor

  • inclusieve besluitvorming met ruimte voor alle perspectieven;
  • het oplossen van tegenstellingen, spanningen en conflicten;
  • dialoog met ruimte voor emotie, ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden;
  • verandering;
  • co-creatie;
  • leiderschap
Opleiding Biologische grondslagen – cognitie

Opleiding Biologische grondslagen – cognitie

‘Biologische grondslagen: cognitie’ vormt een verdieping in de Biologische psychologie, met name als het gaat om de anatomie van onze hersenen en de wijze waarop het functioneren van de hersenen wordt gemeten en gemonitord. Binnen de cursus komt u aanraking met de hersenprocessen die ten grondslag liggen aan waarneming, beweging, aandacht, geheugen, executieve functies en emoties. Tevens zult u leren op welke manier hier onderzoek naar wordt gedaan.

Hoe weten we wat er plaatsvindt in onze hersenen? Waarom kunnen we ons wel herinneren wie we jaren geleden zijn tegengekomen, maar vergeten we soms meteen na een tentamen die ene naam van die theorie? Hoe kan het dat we tijdens een feest in gesprek kunnen zijn met iemand en toch ook een interessant gesprek ernaast kunnen volgen? Welke experimenten worden gedaan om hier meer informatie over te vergaren? Binnen deze cursus komt u in aanraking met functies die ten grondslag liggen aan uw waarneming, beweging, aandacht, geheugen, executieve functies en emoties. Niet alleen vanuit de Cognitieve psychologie, maar ook vanuit de Biologische psychologie, met name door hersenonderzoek, zijn wetenschappers de laatste jaren enorm veel te weten gekomen. Vanuit al deze onderzoeksgebieden verschaft de cursus u kennis en inzichten over onze cognitieve functies.

Opleiding Design Thinking

Opleiding Design Thinking

Design Thinking, een innoverende mindset en efficiënte methode die je in staat stelt om problemen op te lossen en projecten met grote complexiteit tot een goed einde te brengen.

Masterclass Mentale Veerkracht bij volwassenen

Masterclass Mentale Veerkracht bij volwassenen

Gecertificeerd afnemer van ‘VK+’ Veerkrachtschaal en de ‘P³’ Palliatieve Paletschaal: om betere inschatting van iemands psychische draagkracht en kwetsbaarheid te kunnen maken, om een betere burn-out risicotaxatie te kunnen maken en om betere adviezen voor preventie en/of herstel te kunnen bieden, en deze effecten nadien te kunnen opmeten.

Business trainingen

Business trainingen

PMO expert (Threon)

Leidinggeven in de praktijk

Anti-klaag workshop

Lean proces management

Constructief samenwerken

Kernkwadranten & -kwaliteiten

Klantgerichtheid

Project & Portfolio Management

Agile Project Management

Ontketenen van vernieuwing

Informeel leiderschap

Opleiding Nutritional Psychology

Opleiding Nutritional Psychology

Chronische stress en een ongezond voedingspatroon kunnen het biochemisch evenwicht in ons lichaam ernstig verstoren. Ze beïnvloeden zowel onze fysieke als onze mentale gezondheid. Als we willen dat onze patiënten zich goed in hun vel voelen, dienen we dan ook aandacht te hebben voor dit fundamenteel biologisch aspect van mens-zijn. In deze training kom je meer te weten over hoe ons lichaam werkt en waarom dit relevant is voor onze mentale gezondheid. We leren welke voedingsstoffen nodig zijn om bepaalde stoffen (zoals neurotransmitters) aan te maken en hoe een tekort aan deze nutriënten kan leiden tot problemen als depressie, chronische vermoeidheid, slapeloosheid… Hiernaast bekijken we welke andere factoren er bijdragen aan geestelijke gezondheid en hoe we het herstel van een uitgeput lichaam kunnen bevorderen op een natuurlijke manier. Je gaat met concrete praktische tips naar huis, die je kan toepassen in je eigen leven en dat van cliënten.

Erkenning Burn-Out Coach

Erkenning Burn-Out Coach

Re-Move is erkend door vzw VESB – Vereniging van Erkende Stress en Burn-Out coaches – en voldoet hierdoor aan hoogstaande kwalitatieve begeleiding en bijhorende ethische gedragscode en doorverwijzingsbeleid.

Verdieping Burn-Out

Verdieping Burn-Out

Gecertificeerd stress- en burn-out coach verdieping door breinwetenschapper en stress specialist Dr. Luc Swinnen.

Opleiding Burn-Out Coach

Opleiding Burn-Out Coach

Gecertificeerd stress- en burn-out coach via de intensieve en praktijkgerichte HRD opleiding door arbeids- en registerpsychologe Annita Rogier.

Verdieping Burn-Out

Verdieping Burn-Out

Gecertificeerd stop burn-out coach, aangevuld met permanente educatie: talentgerichte benadering van burn-out voor talentenspecialist Luk Dewulf.

Verdieping Burn-Out

Verdieping Burn-Out

Permanente educatie: samenwerking arts & coach + global burn-out door Dr. Eric Boydens.

Verdieping Burn-Out

Verdieping Burn-Out

Permanente educatie: 4 pijlers van veerkracht door neuropsychologe Elke Geeraerts

Verdieping Burn-Out

Verdieping Burn-Out

Permanente educatie: bio-markers voor een betere diagnose van burn-out + onderzoek naar nieuwe definitie van burn-out door KU Leuven Lode Godderis, Jelena Bakusic en Steffie Desart

Opleiding Equi-coach

Opleiding Equi-coach

Gecertificeerd coach met paarden als co-coach. Vorm van coaching waarbij het paard fungeert als barometer voor het denken, voelen en doen van mensen.

Opleiding Natuurcoaching

Opleiding Natuurcoaching

Gecertificeerd Natuurcoach. Vorm van coaching waarbij mensen leren in, met en van de natuur.

Opleiding NLP

Opleiding NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren, een prachtige toolbox vol krachtige modellen en technieken om verandering door te voeren of inzichten te verwerven.

Opleiding Transactionele Analyse

Opleiding Transactionele Analyse

Transactionele Analyse, model over gedrag, groei en ontwikkeling van mensen. Behandelmethode om gedrag en levensloop te veranderen en om beter te begrijpen wat er gebeurt met mensen en tussen mensen onderling.
Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling

Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling

Intuïtieve ontwikkeling, een model om een betere samenwerking tussen het bewuste denken en de onbewuste (intuïtieve) kant te onderzoeken, om daadkrachtiger, gelukkiger en gevoeliger in het leven te staan.