Opleiding Inleiding in de Psychologie

Wat psychologie precies is, wordt in deze inleidende cursus hoofdzakelijk in de breedte beantwoord. U krijgt dus het volledige domein van de psychologie gepresenteerd zodat u met een solide basis aan de opleiding tot psycholoog begint.

Algemeen gesteld bestudeert de psychologie het gedrag, de gevoelens en de gedachten van de mens, in relatie tot zichzelf en in relatie tot hun fysieke en sociale omgeving. Dat is in deze cursus niet anders, maar daarbij is wel gekozen voor een duidelijke focus op het aanpassingsvermogen van de mens. De cursus begint dus met een stevige, maar laagdrempelige basis in de evolutionaire psychologische en leertheoretische principes waarmee dat aanpassingsvermogen is te begrijpen.

Vanuit die focus wordt vervolgens bestudeerd hoe ons brein georganiseerd is, hoe we waarnemen en ons bewust worden van de wereld, hoe we denken, redeneren, problemen oplossen en beslissen. Zodoende krijgt u inzicht in de drijfveren en emoties die het handelen van de mens vormgeven. Uiteraard komt dat handelen altijd tot uiting in een sociale context. Mensen reageren anders wanneer ze in een groep zijn dan wanneer ze alleen zijn. Mensen beïnvloeden elkaar, al dan niet bewust. Bovendien verandert menselijk gedrag gedurende de levensloop. Ook daarover gaat deze cursus. Tenslotte wordt aandacht besteed aan verschillende psychische stoornissen en de behandeling ervan.

Daarnaast krijgt u bij deze cursus ruim de gelegenheid om kennis te maken met het beroep van de psycholoog. Hiertoe krijgt u een virtuele snuffelstage aangeboden waarin u op bezoek gaat bij een zeer gevarieerde groep psychologen om hun beroepspraktijk te verkennen. Hiermee stellen wij u in staat om niet alleen de inhoud van het vak toe te eigenen, maar ook uw eigen affiniteit met het werkveld te exploreren en zodoende een scherper idee te krijgen van uw doelen bij het volgen van de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit.