Opleiding Deep Democracy

Deep Democracy is een vernieuwende methode voor

  • inclusieve besluitvorming met ruimte voor alle perspectieven;
  • het oplossen van tegenstellingen, spanningen en conflicten;
  • dialoog met ruimte voor emotie, ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden;
  • verandering;
  • co-creatie;
  • leiderschap